Welkom bij Uitgeverij Petra

opgericht in oktober 2015 door schrijver/publicist Nicolaas Hartman, met het doel zijn eigen boeken uit te geven.

Hartman (Leiden 1933) is een onafhankelijk en oorsprong-kelijk denker in de geest van de Griekse School. Hij schrijft voor mensen die beseffen dat wij de wereld zijn en er dus alleen een betere wereld komt, als wij onszelf verbeteren.

De geschiedenis van Petra Mihalcea. (1)

    Voorjaar 2016 verscheen als eerste de Petra-trilogie, een roman over een Roemeense jonge vrouw, die door het lot het turbulente liefdesleven in wordt geslingerd.

Het eerste boek bevat drie korte delen en begint met de laatste weken van Petra's leven. Plaats van het drama: een Amsterdams café. Tijdstip: november/december 1999.
    Vervolgens gaan we 23 jaar terug in de tijd en naar Petra's geboorteland, waar zij psychologie studeert aan de universiteit van Boekarest. Haar rustige studentenleven komt plotseling ten einde, als de Roemeense geheime dienst haar vordert voor een opdracht in het buitenland. Haar chef bij deze dienst wordt haar eerste minnaar.

    Na een opleiding van drie maanden wordt Petra op het vliegtuig gezet naar Parijs, waar zij een Franse atoom-geleerde in het web van haar charmes moet zien te vangen.Hij wordt haar tweede minnaar, maar is 40 jaar ouder. Kandat goed gaan…?

304 blz., paperback, formaat 14 x 21,5 cm, prijs 14,50.
ISBN 978-90-825089-0-1

De geschiedenis van Petra Mihalcea (2)

Als de Parijse missie op een mislukking is uitgedraaid, vreest Petra represailles van de Roemeense geheime dienst en vlucht per auto naar het noorden. Het is januari 1977 en bitter koud. Een slechter moment om op reis te gaan is nauwelijks denkbaar. Via het Belgische Leuven, waar zij overnacht bij een stel lesbische studentes, bereikt zij Nederland. Zij wil naar Zweden, maar blijft steken in Amsterdam. Daar komt zij in contact met een jonge timmerman die met zichzelf in de knoop zit. Als aankomend psychologe voelt zij feilloos aan, dat het probleem in de seksuele sfeer ligt en besluit hem met een gewaagde therapie te helpen, in ruil voor onderdak. Zij leert hem zijn lusten lief te hebben en er op een veilige manier mee om te gaan. Na een aanvankelijk stroeve start wordt deze timmerman haar derde minnaar.

    Nu breekt een gelukkige tijd aan voor Petra. Zij vindt een tennismaatje en deze vriendschap blijft niet beperkt tot de  tennisbaan. Petra die zichzelf hetero noemt met een lesbisch randje, weet haar tennisvriendin tot een triorelatie met de timmerman te verleiden. Het wordt een tijdelijke ervaring, maar wel een bijzondere.

320 blz., paperback, formaat 14 x 21,5 cm, prijs 14,50.
ISBN 978-90-825089-2-5

De geschiedenis van Petra Mihalcea (3)

Het derde boek begint met een noodlottige gebeurtenis. We zijn dan een kleine vijf jaar verder. Het is oktober 1981. De timmerman krijgt een bedrijfsongeval en belandt in de bijstand.

    Om aan de armoede te ontkomen duwt hij Petra de prostitutie in. Zij werft haar klanten in cafés en bedient ze in een rendez-vous hotel. Dit leidt tot een aantal vaste klanten, die zij 'vrienden' noemt.

    Ondertussen heeft het nietsdoen een slechte invloed op de timmerman. Hij begint zich meer en meer als haar pooier te gedragen en als hij tenslotte ook gewelddadig wordt, is voor haar de maat vol en trekt zij in bij een van haar vaste klanten, een Amsterdamse caféhouder. Deze wordt haar vierde en laatste minnaar. Er rust echter een dubbele claim op deze relatie. De ene is de aanwezigheid van een jong kind, waarvoor Petra het moederschap op haar schouders krijgt gelegd, en de andere een geheim op tweehoog…

304 blz., paperback, formaat 14 x 21,5 cm, prijs 14,50.
ISBN 978-90-825089-1-8

"De mens is het enige schepsel op aarde, dat in staat is zijn voortplantingsdrift om te vormen tot erotiek, zijnde de kunst van het seksueel genieten en genot schenken!"

N. Hartman

Het Kennisfundament

Kennis is als een licht, onwetendheid is als duisternis. Het Kennisfundament is het boek van de vernieuwing en het resultaat van een leven lang kritisch onderzoek. Wie er aan toe is de platgetreden paden te verlaten en durft twijfelen aan gevestigde opvattingen, zal in dit boek veel van zijn gading vinden, o.a.:

 • De definitie afrekening met de foute religies.
 • De werkelijke betekenis van het Evangelie.
 • Effectieve behandeling van de jihadist en aspirant-jihadist in negen sessies.
 • Een spoedcursus gezond vegetarisch eten.
 • De teloorgang van het socialisme.

en tal van andere belangwekkende onderwerpen.Verscheen voorjaar 2017.

320 blz., paperback, formaat 14 x 21,5 cm. prijs 17,50.
ISBN 978-90-825089-3-2

Inleiding tot de Universele Religie, de Innerlijke Leer en het Waarachtige Leven.

In dit boek, dat voorjaar 2018 van de pers rolde, zet de schrijver de zaak op scherp. Dat resulteerde in een diepgravend boek met ogenschijnlijk onwaarschijnlijke antwoorden.
    De Universele Religie is geen geloof, maar een hogere wetenschap. Het godsvraagstuk wordt wetenschappelijk-wijsgerig benaderd. Het kan je helpen je te bevrijden uit de kerkers van het geloof. Iedere georganiseerde religie is een gevangenis, de vrije geest onwaardig. Godsdiensten blokkeren je ontwikkeling en zaaien verdeeldheid.
    Bedenk, je kwam als mens op aarde, maar je ouders waren geëtiketteerd en plakten dat etiket ook op jou. Nu is je opdracht terug de mens te worden die je was, toen je op aarde kwam. Zonder etiket! Alleen mens!

224 blz., paperback, formaat 14 x 21,5 cm, prijs 12,50.
ISBN 978-90-825089-4-9

"Eens zal de rede de godsdiensten overwinnen en politieke partijen overbodig maken!!"

N. Hartman

Afsluiting

"De geschiedenis van Petra Mihalcea" is een verhaal zoals alleen kan zijn geschreven door een man aan het eind van zijn leven, die veel heeft nagedacht, veel heeft onderzocht en duidelijke keuzes heeft gemaakt.

De mens is het enige schepsel op aarde, dat in staat is zijn voortplantingsdrift om te vormen tot erotiek, zijnde de kunst van het seksueel genieten en genot schenken!

Voortplanting is natuur, erotiek is cultuur. Cultuur moet worden doorgegeven van geslacht op geslacht, moet worden onderwezen, geleerd en geoefend.

Erotiek is:

 • de wortel van het leven!
 • de ruggegraat van een relatie!
 • de motor achter onze daden!
 • de ultieme prikkel tot bewustwording!
 • de weg naar vrede!
 • balsem voor de gekwelde ziel!
 • de onderste trap van onze raket naar de hemel!

De erotiek is het mooiste geschenk, dat de mens ooit heeft gekregen!

Nooit eerder werd het onderwerp zo oprecht en inhoudelijk behandeld. De Petra-trilogie verdiept, vernieuwt en bevrijdt. In naam van de menselijke ziel, stap over de drempel van de burgerlijkheid heen en lees dit boek!

De geschiedenis van Petra Mihalcea is niet als e-boek verkrijgbaar. Uitgeverij Petra steunt de actie tot behoud van het gedrukte boek.

In voorbereiding

In voorbereiding: "Het Kennisfundament". Over de kennis achter "De geschiedenis van Petra Mihalcea", de kennis die vrij maakt! Nieuwe gedachten over God, mens en maatschappij. Kennis is de onneembare vesting van de geest. Zonder kennis ben je een speelbal van politiek, kerk en kapitaal!
Non-fictie, pl.m. 300 blz., paperback, formaat 14 x 21,5 cm, prijs 17,50 euro.
Vermoedelijke verschijningsdatum: voorjaar 2017.

Opgericht: oktober 2015,
K.v.K. nr. 64426092.
Vestigingsadres: Noorderdiep 489, 7876 EBValthermond.
E-mail: uitgeverijpetra@kpnmail.nl
Doel: de creatieve denkarbeid van Nicolaas Hartman in de publiciteit brengen.